ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Α.Ε.
ΕλληνικάΑγγλικάSerbian (Latin)Bulgarian (?????????)

Δίκτυο διανομής

Κυλινδρόμυλοι Χαλκιδικής Α.Ε. - Φορτηγό
Η εταιρεία μας "Κυλινδρόμυλοι Χαλκιδικής Α.Ε." διαθέτει έναν ιδιόκτητο στόλο από σιλοφόρα, τριαξονικά και επικαθήμενα φορτηγά εξασφαλίζοντας έτσι την άμεση και αποτελεσματική παράδοση όλων των προϊόντων.
Κυλινδρόμυλοι Χαλκιδικής Α.Ε. - Μέρος στόλου φορτηγών

Η εξασφάλιση της ποιότητας κάθε μεταφοράς γίνεται πάντοτε σε συνεργασία με τους πελάτες μας.

Οι πολυετείς διεθνείς συνεργασίες μας καθώς και το υψηλό know-how στην παραγωγή των αλεύρων επηρεάζουν και τον τρόπο με τον οποίο επιτυγχάνεται η ασφαλής διακίνηση των προϊόντων.

Έτσι, εκτός της εσωτερικής διακίνησης στην εγχώρια αγορά εξάγουμε τα προϊόντα μας και σε πολλές χωρές του κόσμου όπως

Κυλινδρόμυλοι Χαλκιδικής Α.Ε. - Παράδοση σε πλοίο: ΕξαγωγέςΚυλινδρόμυλοι Χαλκιδικής Α.Ε. - Παράδοση σε τραίνο

  • Ιταλία
  • Δανία
  • Ισλανδία
  • Κύπρο
  • Ισραήλ
  • Λίβανο
  • Γερμανία
  • Σκόπια
  • Βουλγαρία
  • Αλβανία, κ.α.


Εκφόρτωση σταριού από καράβι στο λιμάνι των Ν.ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ


Φόρτωση σκληρού σίτου στο λιμάνι Ν. Μουδανιών, εξαγωγή στην Ιταλία