Η ιστοσελίδα μας είναι υπό κατασκευή


ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Α.Ε.
Ελαιοχώρια Χαλκιδικής
Τ.Κ. 630 79 – Ελλάδα
Τηλ: +30 2373 0 71174