Chalkidiki Flour Mills S.A.
GreekEnglish (United Kingdom)Serbian (Latin)Bulgarian (?????????)
Štampa
PDF

Ciabatta

Ciabbata ? autenti?na italijanska ?abata


Specijalno bra?no za pripremu originalne italijanske ?abate.

Italijanski tradicionalni hleb sa stilom, kiselkastog testa koje upija dosta vode.

Unutra?nji deo hleba je mekan, vazdu?asto-porozne strukture sa velikim ?upljinama.

Njegovo testo je elasti?no, kora tanka i hrskava.

Po?etno testo mo?e se koristiti kao osnova mnogim drugim razli?itim kombinacijama hleba i pekarskih proizvoda.


50 kg
 Back

Whole Grain Flour

Hovital

Hovital
with wheat germ

Special flour by adding specially treated wheat germ to produce delicious, Opširnije...

Afrikana ? integralno bra?no


Bra?no od mekinja bogato biljnim vlaknima, integralno, od 100% ?iste meke p?enice izvrsnog kvaliteta, Opširnije...

Crno bra?no tip 90%


Bra?no od odabrane meke p?enice izvrsnog kvaliteta za pripremu ukusnog i zdravog crnog hleba sa mekinjama, Opširnije...

Sikaliseos ? za ra?eni hleb


Namensko bra?no za lagani zdrav ra?eni hleb sa odli?nom mogu?no??u du?eg trajanja, Opširnije...

Ciabbata ? autenti?na italijanska ?abata


Specijalno bra?no za pripremu originalne italijanske ?abate. Opširnije...

Baguette za autenti?ni/prepoznatljivi francuski baget


Savr?eno bra?no za pravi francuski u?itak. Opširnije...

Prima kukuruzno bra?no


Izvrsno kukuruzno bra?no, koje se proizvodi nakon specijalne obrade obranih plodova, Opširnije...

Wheat Graham fine


Wheat Graham fine je integralno bra?no krupne granulacije, Opširnije...

Je?meno bra?no


Niski sadr?aj masti pru?a nam Opširnije...

Oats flour


A study published in September 2003 by a group of U.S. doctors Opširnije...