Chalkidiki Flour Mills S.A.
GreekEnglish (United Kingdom)Serbian (Latin)Bulgarian (?????????)
Štampa
PDF

Durasoft

Durasoft ? meko bra?no tip 70% ? No 3


Meko bra?no tip 70% od izabrane meke p?enice izuzetnog kvaliteta,

pogodno za pripremu ukusnog penastog hleba, sa tankom hrskavom korom i lakom unutra?njosti hleba.
50 kg / 25 kg
 Back

Bakery Flour

Myrodato - flour type M for all uses

"Myrodato" - flour type M for all uses


Full flavoured flour, suitable for the manufacture of all kinds of home made recipes. Opširnije...

farina-ZERO

Farina ZEROA high-quality wheat flour, suitable for the production of fine bakery,

Opširnije...

Sosoft ? bra?no tip veoma meko 70% ? No 4


Od extra mekog bra?na, tip 70% od izabrane meke p?enice izuzetnog kvaliteta, Opširnije...

Durasoft ? meko bra?no tip 70% ? No 3


Meko bra?no tip 70% od izabrane meke p?enice izuzetnog kvaliteta, Opširnije...

Demi ? bra?no tip veoma meko 70% ? No 2


Demi bra?no tip 70% - dobijeno mlevenjem meke doma?e i p?enice inostranog porekla, izuzetnog kvaliteta. Opširnije...

Premier ? bra?no ?vrsto tip 70% - No 1


?vrsto bra?no ? kec u rukavu u rukama pekara, poti?e od zajedni?kog mlevenja meke p?enice inostranog porekla i doma?e p?enice, izuzetnog kvaliteta. Opširnije...

Super ?vrsto ? bra?no tip 70% - Super Assos


Super ?vrsto bra?no od meke p?enice inostranog porekla sa visokim nivoom glutena, izuzetnog kvaliteta. Opširnije...

Bra?no za pripremu pita


Namensko bra?no tip 70% za pravljenje pita za suvlaki.


Opširnije...

Wheatop extra meko tip 70%


Extra meko bra?no tip 70% od niskoproteinske p?enice, u sve pekarske svrhe. Opširnije...